Vasstankar for nedgraving

Brimer produserer vasstankar heilt opp til 28 meter i diameter. Vi har levert vasstankar til eksempelvis offshore og prosessvatn. Nøkkelord for dei fleste er tettleik over tid, minimalt vedlikehald, tilpassing og god totaløkonomi. Løysingar finst både som frittståande og for nedgraving.

Eit Brimer-produkt

norsk merke slogan