Vinsj og A-rammer

Evotec leverer marknadens mest plassbesparande og vektsparande elektriske utstyr som bidreg til betre arbeidsforhold for alle ombord. Kontakt oss gjerne for ein gjennomgang. Med å involvere oss tidleg kan vi saman utvikle den mest robuste og effektive løysinga. Det sikrar betre totaløkonomi og premium kvalitet. Plassbesparande løysingar er god økonomi!

Komplette løysingar for:
 • Havfarm
 • Arbeidsbåtar, A- rammer og slepevinsjar
 • Brønnbåtar, elektrisk handteringsutstyr
 • Kundetilpassa løysingar
Systemfordelar:
 • Påliteleg velprøvd teknologi og norsk samanstilling med lang erfaring
 • Erfarne og høgt kvalifiserte ingeniørar
 • Design med fokus på HSEQ og komfort for mannskapet
 • Elektrisk drift med frekvensstyrte SRPM motorar
  • SRPM motor teknologi (Synkronreluktans assistert Permanentmagnetmotor). Kombinerer fordelane frå PM motoren og Synkronreluktans motor. Mindre, lettare og høgare verknadsgrad!
  • Motorstyringa er ekstremt kompakt. Berre 15 kg, høg innkapslingsklasse IP67 – forsegla for fukt og støv.
  • Robust og moderne løysing designa for enkelt vedlikehald og lang levetid.
 • Berekraftig ved redusert energiforbruk, redusert vekt og regenerering av energi!

Skal du i gong med eit prosjekt og ønsker meir informasjon? Ta kontakt!

Håkon Woldsund

Sales Manager Fish & Aquaculture / Evotec

haakon.woldsund@entec.no

Eit Evotec-produkt

norsk merke slogan