Vinsj og Handteringssystem

Evotec leverer marknadens mest plassbesparande og vektsparande elektriske utstyr som bidreg til betre arbeidsforhold for alle ombord. Med EWDS (Evotec Winch Drive Solution) vil du oppleve ein ny æra innan tråling, med det «mjuke systemet» innan elektriske løysingar. Kontakt oss gjerne for ein gjennomgang. Med å involvere oss tidleg kan vi saman utvikle den mest robuste og effektive løysinga. Det sikrar betre totaløkonomi og premium kvalitet. Plassbesparande løysingar er god økonomi!

Komplette dekksløysingar for:
 • Trålarar, bunntrål og pelagisk
 • Ringnot
 • Snurrevad
 • Krabbe
Systemfordelar:
 • Påliteleg velprøvd teknologi og norsk samanstilling med lang erfaring
 • Erfarne og høgt kvalifiserte ingeniørar
 • Design med fokus på HSEQ og komfort for mannskapet
 • Elektrisk drift med frekvensstyrte SRPM motorar
  • SRPM motor teknologi (Synkronreluktans assistert Permanentmagnetmotor). Kombinerer fordelane frå PM motoren og Synkronreluktans motor
  • Mindre, lettare og høgare verknadsgrad!
  • Motorstyringa er ekstremt kompakt. Berre 15 kg, høg innkapslingsklasse IP67 – forsegla for fukt og støv
  • Robust og moderne løysing designa for enkelt vedlikehald og lang levetid
 • Berekraftig ved redusert energiforbruk, redusert vekt og regenerering av energi!
 • Redusert klima-avtrykk med våre løysingar

Skal du i gong med eit prosjekt og ønsker meir informasjon? Ta kontakt!

Håkon Woldsund

Sales Manager Fish & Aquaculture / Evotec

haakon.woldsund@entec.no

Eit Evotec-produkt

norsk merke slogan