Produkter og tjenester

Selskapa Evotec AS, Brimer AS, og ServiTech AS er samla i eit felles eigarskap under teknologikonsernet Entec Group. Entec har fokus på effektive og berekraftige løysingar for kundane våre.

Våre løsninger omfatter ulike moduler som kan kombineres for å oppnå ønsket rensing og tilfredstille krav. Rent vann – din rett, vår løsning! Med Brimer og ServiTech på laget leverer vi Brimer høgdebasseng, tanker i glassfiber og PE, vann og avløpsbehandling og rørinstallasjoner.

Entec Group har mange forskjellige produkt og applikasjonar for Fiskeri og Industri segmentet. Enten det er ein komplett tråler eller eit anna fiskefartøy eller eit avskillingssystem (ensilage, avfallstanker, og lagringstanker) på land, vi har det du treng av; vinsjeutrustning, tankar og rørinstallasjoner.

Med sine glatte, hygieniske innsider har Brimer tanksystem vorte eit naturleg val på mange oppdrettsanlegg. Fleksibilitet med omsyn til design og montering, kombinert med dokumentert styrke, gjer tankane ideelle som kar til oppdrett. Ønsker du å få skreddarsydd handtering av ditt offshore oppdrettsanlegg med komplette løysingar for nett og skott frå Evotec, ta kontakt med oss!

Evotec utviklar og leverer komplette handteringssystem for seismikkskip, enten dette gjeld tradisjonelle taua system eller botnseismikk via noder. Alle system kan leverast enten med hydraulisk drift eller med elektrisk drift. Ta kontakt med oss for å få løysinga di skreddarsydd til dine behov.

Aktiv hivkompenserte handteringssystem -LARS(Launch and Recovery Systems) for ROV, AUV eller CTD, og modulhandteringstårn er berre nokre av systema som Evotec kan tilby innanfor offshore/subsea segmentet.

Forskningsfartøy er ei plattform for innsamling av data om tilstanden i havet. Evotec har utvikla verdens mest kompakte vinsjløysingar som vil spare mykje plass om bord og mange tonn med vekt av utstyr, og gjere kvardagen til dei som jobber om bord mykje enklare. Komplette handteringsystem, med integrerte kontrollsystem er av hovudprodukta til Evotec.

Forskningsfartøy er ei plattform for innsamling av data om tilstanden i havet. Evotec har utvikla verdens mest kompakte vinsjløysingar som vil spare mykje plass om bord og mange tonn med vekt av utstyr, og gjere kvardagen til dei som jobber om bord mykje enklare. Komplette handteringsystem, med integrerte kontrollsystem er av hovudprodukta til Evotec.

24/7 -365 dager i året er våre service ingeniører klare til å supportere nettopp ditt anlegg. Vi er alltid tilgjengelige og vi er her for nettopp DEG.

Andre produkter.

norsk merke slogan