Kontroll og Automasjonssystem

Fleire og fleire handteringssystem og komplekse operasjonar krev fokus på eit påliteleg Kontroll og Automasjonssystem. Endring i teknologi -elektrisk og digitalt gjer at en ofte treng endå betre og raskare Kontroll og Automasjonssystem. Pålitelege, robuste og i seg sjølv enkle system med forståeleg brukargrensesnitt! Vi i Entec har “markedets raskaste system”, ta kontakt med oss!

Entec tilbyr «Next Generation Control and Automation Systems”.

Våre fokusområde er:

– Det raskaste og mest presise kontrollsystemet på marknaden
– Kost effektive løysingar(utan avgifter)
– Inn-hus kompetanse for design av løysingar, software, and programmering
– Fleksibilitet, modulbaserte system:
   – Enkel integrering til eksisterande system
   – Enkel justering og oppgraderingar av nye funksjoner
   – Enkel tilpassing til 3dje parts system
   – Enkel konfigurering
– Raskare installasjon og mindre installasjonskostnad
– Modulbaserte system er enkle å konfigurere, og gjerast etter input fra operatørar
– Remote Access -Fjernbetjent tilgang

Entec – din leverandør av Kontroll og Automasjonssystem!

Skal du i gong med eit prosjekt og ønsker meir informasjon?
Ta kontakt!

Torkjell Ringstad

Vice President Sales & Marketing / Evotec

Kurt Nesje

Sales & Tender Engineer / Evotec

norsk merke slogan