Maritimt

Vi har lang erfaring med å hjelpe verfta med å bygge komplekse offshore fartøy, fiskebåtar, brønnbåtar og ferjer. Vår erfaring strekker seg heilt tilbake til tidleg på 1980 tallet og vi kan levere alle rørsystemer som du finn om bord i eit fartøy. Vi har erfaring og kompetanse både frå nybygg, ombyggingar og reparasjonar. Vi er ein kompetansepartnar for våre kundar der vi ofte saman med verfta og utstyrsleverandørane går saman inn i ombyggingsprosjekt. Rammeavtalar med verft og rederi for service og ettermarkedsoppdrag er også ein del av vår aktivitet innan maritimt.

Treng du ettersyn eller service?

Vi følger gjerne vårt utstyr og våre prosjekt frå overlevering og vidare ut i driftsfase. Vår service og ettermarkedsavdeling tilbyr service og rammeavtalar som gjer at du som kunde får ein kompetent aktør til å følge ditt utstyr eller ditt anlegg også i driftsfase. Vi har lang erfaring og god kompetanse på det utstyret vi leverer, men kan også tilby service av utstyr levert av andre. Videre kan vi tilby service på utstyr levert av våre søsterbedrifter. På denne måten har du som kunde moglegheit t til å få dekka ditt service og vedlikeholdsbehov frå ein kompetent aktør. 

norsk merke slogan