Oppdrett

Med sine glatte, hygieniske innsider har Brimer tanksystem vorte eit naturleg val på mange oppdrettsanlegg. Fleksibilitet med omsyn til design og montering, kombinert med dokumentert styrke, gjer tankane ideelle som kar til oppdrett.

Gjennom erfaringa frå den maritime industrien har ServiTech moglegheit til å ta på seg bygging av alle typar rørsystem, tankar og konstruksjonar, og vere med i alle byggetrinn. Spisskompetansen er på prosjektgjennomføring med ansvar for komplette rørinstallasjonar.

Ønsker du å få skreddarsydd handtering av ditt offshore oppdrettsanlegg med komplette løysingar for nett og skott frå Evotec, ta kontakt med oss!

Evotec leverer marknadens mest plassbesparande og vektsparande elektriske utstyr som bidreg til betre arbeidsforhold for alle ombord. Kontakt oss gjerne for ein gjennomgang. Med å involvere oss tidleg kan vi saman utvikle den mest robuste og effektive løysinga. Det sikrar betre totaløkonomi og premium kvalitet. Plassbesparande løysingar er god økonomi!

Oppdrettskar, smoltkar, ensilasjetankar, fôrtankar og pumpestasjonar.

Byggeoppfølging, totalentrepriser og rørsystem.

norsk merke slogan