Seismikk

Evotec er det einaste selskapet som har eit bevist fungerande heilautomatisk nodehandteringssystem. Dette systemet køyrde opp og vart godkjent av klienten i februar 2019.

Slepesystem

Evotec er ein marknadsleiar innan handtering av system for seismiske forskingsskip på verdsbasis. Våre innovative og pålitelege løysingar gir operatørane den beste arbeidsplattforma for seismiske operasjonar.

Operasjon av vinsjer og handteringsutstyr på bakdekket vil med vårt automatiseringssystem bli utført i trygge omgivnader med fjernkontrollar. Og med våre løysingar vil du kunne utføre alle streamer-operasjonar frå ein enkelt radio. Evotec`s automasjonsystem gjer det mogleg å automatisk spole og synkronisere alle kablar på same tid.

Evotec leverer komplette handteringsløysingar:

Produkt

– Streamer vinsjar
– Gun vinsjar
– Wide Tow vinsjar
– Deflektorhandteringssystem
– Lagringssystem
– Arbeidsbåtsystem
– Bommar
– Arrays
– Tauepunkt
– Streamer Lead-in-blokker
– Source steering system
– Skreddarsydde handteringssystem

Nodehandteringssystem

Evotec er det einaste selskapet som har bevist fungerande heilautomatisk nodehandteringssystem ute i operasjon. Dette systemet vart godkjent av klienten i februar 2019.

Det nye systemet vårt er designa og testa med 5 knop ved utsetting og inntak, og er heilautomatisert, så det trengs ingen manuell arbeidskraft for handtering av noder om bord.

Evotec`s unike heilautomatiserte bakdekkløysingar kan handtere alle typer fabrikat av noder, og inkluderer våre egne klammer for wire eller tau.

Produkt

– Av / på maskin
– Nodeklemmer for noder
– Fullt integrert kontrollsystem med (til dømes interface til navigasjonssystem)
– Vinsjar
– Spoleapparat
– Traction uniter
– Kompensatorar
– Overboard hjul
– Elektrisk motor og drev SRPM teknlologi

Semi-automatisk system

– Fullt integrert kontrollsystem (med til dømes interface til navigasjonssystem)
– Forhandsinnstilte lengder mellom noder
– Auto stop, manuell start (trykknapp)
– Vinsjar
– Spoleapparat
– Traction uniter
– Ein eller to kompensatorer
– Overborad chute/wheel
– Allereie 4 system – i drift

ROV-assistert nodehandtering

Evotec AS er i ferd med å utvikle neste generasjons ROV-assistert nodehandtering for djupt vatn. Det nye Evotec ROV-assisterte nodehandteringssystemet blir lansert i 2020.

Skal du i gong med eit prosjekt og ønsker meir informasjon?
Ta kontakt!

Geir Henning Kalvatn

Sales Manager Seismic / Evotec

Dag Johnny Seljeseth

VP Business Development / Evotec

Torkjell Ringstad

Vice President Sales & Marketing / Evotec

norsk merke slogan