Vann og avløp

Løysingane våre omfattar ulike modular som kan kombinerast for å oppnå ønskt reinsing og tilfredstille alle krav. Reint vatn –din rett, vår løysing! Med Brimer Servitech på laget leverer vi høgdebasseng, tankar i glasfiber og PE, vatn og avløpsbehandling og rørinstallasjonar.

Vasstankar, vannrensing, slamavskillerar, kloakkrensing og høgdebasseng.

Vannbehandling, totalentreprisar, slamavskillerar, rørinstallasjon, prefabrikasjon og avløpsbehandling.

norsk merke slogan