Produkt

Vår kompetanse ligger i å oppbevare og transportere væske. Fra enkle kortsiktige løsninger til store omfattende prosjekt kan vi skreddersy et tilbud til deg. Vi har lang bransjeerfaring, designer, styrkeberegner og monterer både på fabrikk og on site.

Brimer er en av Europas ledende produsenter av tanker, vannbasseng og oppdrettskar av komposittmaterialer. 

ServiTech AS har lang erfaring fra skipsindustrien og VA-bransjen, vi vet hvor viktig det er å levere et godt produkt til avtalt tid.

Vi leverer optimale totaltekniske enterpriser av prossesanlegg for både vann og kloakk.