Totalentreprise

Vi leverer optimale totaltekniske enterpriser av prossesanlegg for både vann og kloakk.

Vi har lang erfaring med å bistå verftene med å bygge komplekse offshore fortøy ved å ta ansvar for komplette rørinstallasjoner, klagjøring og oppstarter

Våre løsninger omfatter ulike moduler som kan kombineres for å oppnå ønsket rensing og tilfredstille krav.