Brimer ServiTech

Brimer Servitech AS er eit selskap i Aqua divisjonen i Entec konsernet der selskapa Brimer AS, ServiTech AS og Utbyggingsteknikk AS er slått saman til eitt. Brimer Servitech AS er eit teknologiselskap med hovudaktivitet knytt til tenester, utstyr og entreprisar retta mot det kommunaltekniske markedet, landbasert oppdrett, og fiskebearbeiding og industri. Vi utviklar og leverer effektive løysingar til marknadane våre i tett samarbeid med kundane der berekraft, lang levetid og livsløpsløysingar står sentralt.

Brimer ServiTech

Selskapet er ein av Europas leiande produsentar av tankar, høgdebasseng og oppdrettsskar i komposittmateriale. Vi handterer heile prosessen frå design og styrkeberekning til produksjon av element, transport, montering, og ferdigstilling av komplette basseng og tankar ute hos kunden. Vidare har selskapet betydeleg aktivitet innan entreprisar til det kommunaltekniske markedet både til høgdebasseng, vannbehandling og avløpsbehandling. I samband med entreprise-prosjekta, eller på sjølvstendig basis, utfører vi omfattande tenester knytt til rørinstallasjonar, sveis og vedlikehald innan ulike marknadar.

Selskapet markedsfører sine produkt og tenester gjennom merkenamna Brimer og Servitech samt at vi sel våre agentur under separate merkenamn. Selskapet er lokalisert på tre lokasjonar; Kvamsøy, Sjøholt og Ulsteinvik og meir enn 100 personar har sitt daglege virke i selskapet.


Startbank logo - NorthQ                               Sentral godkjenning - Total Kontroll AS               Aquastructures | Safety through technology       Overgangsperioden for ISO/IEC 17025:2017 utvides til 1. juni 2021 - Kvalex

Referanseprosjekt

Kontakt oss

Tore Jakob

Tore-Jakob Reite

Daglig leder /
Brimer Servitech
SVP Entec Aqua

stig

Stig L. Stokke

VP Business Development/ Brimer Servitech

Vidar

Vidar Wåge Hansen

Prosjektsjef /
Brimer Servitech

Pål

Pål Arne Devold

Røransvarlig VA /
Brimer Servitech

Gunnar

Gunnar Ristesund

Salgssjef VA / BrimerServitech

Erik Lubbe

Erik Lübbe

Salgssjef Entrepriser / BrimerServitech

Helge

Helge Kvamme

Salgssjef Fisk & Industri / BrimerServitech

Chrsitoffer

Christoffer Jøsokbakke

Salgssjef Oppdrett / BrimerServitech

Ove

Ove Midtflø

Prosjektleder / BrimerServitech

Elfried

Elfried Koning

Prosjektleder / BrimerServitech

Sindre

Sindre Breivik

Ingeniør Prosjekt / Utvikling / BrimerServitech

Per Håkon

Per Håkon Kleppe

Prosjektleder / BrimerServitech

Helge

Helge Støylen

Kvalitet & Utviklingsleder / Brimer Servitech

Runar Kvamme

Runar Kvamme

Selger Service & Ettermarked / Brimer Servitech

Stein

Stein Skaaden

Produksjonsleder / Brimer Servitech

Ragnar

Ragnar Kvamme

Driftsleder / Brimer Servitech

Oskar Hovlid-3

Oskar Hovlid

Økonomisjef / BrimerServitech

tmeyphtq-e1550824843657

Øyvind Longvanes

Økonomileder / BrimerServitech

Bilde WencheNSaure2

Wenche Nicolaisen Saure

HR HMSK Leder / BrimerServitech

Osvald

Osvald Ristesund

Økonomileder / BrimerServitech

norsk merke slogan