ServiTech

ServiTech som no er ein del av Brimer ServiTech AS blei etablert i 2012 av erfarne aktørar frå skipsindustrien og den maritime klynga på Nordvestlandet. ServiTech er sentralt lokalisert med kontor og verkstad på Sjøholt. Vi har lang erfaring med å hjelpe verfta med å bygge komplekse offshore fartøy, fiskebåtar, brønnbåtar og ferjer. Industrikundane våre er ofte utstyrsleverandørar mot verfta, men også mot prosessindustri. Selskapet har i dag sin hovudaktivitet innan totalentrepriser innan vann og avløp (VA), samt rørinstallasjonar, sveis og vedlikehald innan ulike marknadar. ServiTech har si styrke i prosjektleiing og prosjektgjennomføring, og benyttar ellers fleire lokale underleverandørar og samarbeidspartnarar på sine prosjekt.

Vi har gjennom dei siste åra levert fleire omfattande totalentrepriser prosjekt innen vatn- og avløpsbehandling. Vi har i tillegg spesialisert oss på prefabrikasjon av komponentar og modulbaserte løysingar, noko som gjer installasjon effektiv og gir innsparing i tid og kostnad for kunde. I tillegg har vi gode leverandører av komponenter og utstyr og kan tilby reine produktleveranser, samt serviceavtaler på levert utstyr. ServiTech er dermed ein komplett leverandør av kostnadseffektive løysingar innan vatn og avløp.

ServiTech har sidan starten vore ein foretrukken samarbeidspartnar for utstyrsleverandørar innan fiskeri og industri. Spisskompetansen vår innan prosjektgjennomføring har gjort oss til ein foretrukken partnar i prosjekt der tid har vore ein knappheitsfaktor. Vi er fleksible og omstillingsdyktige og dermed ofte ein problemløyser for våre kundar.

Vi har lang erfaring med å hjelpe verfta med å bygge komplekse offshore fartøy, fiskebåtar, brønnbåtar og ferjer. Vår erfaring strekker seg heilt tilbake til tidlig på 1980 talet og vi kan levere alle rørsystem som du finn om bord i eit fartøy. Vår erfaring strekker seg fra vakuum systemer til rørsystemer med 1450 Bars trykk. Dei siste åra har system for sanitær, kjøling, fuel, hydraulikk og spesialsystem for fiskehåndtering vore dominerande. I tillegg har vi lang erfaring og god kompetanse på rørsystem for LNG om bord i fartøy. Rammeavtalar med verft og rederi for service og ettermarkedsoppdrag er også ein del av vår aktivitet innan maritimt.

Vår kompetanse innan vann- og avløpsbehandling, rørinstallasjonar og reine utstyrs- og produktsalg gjer oss til ein kompetent leverandør også innan oppdrettsmarknaden. Vi kan vere med i alle byggetrinn frå planlegging til prefabrikkering og montering. Vi er ein kompetent leverandør av utstyr som f.eks. UV anlegg, filterløysingar, tankar, samlestokkar og rørinstallasjonar. Vi kan tilby serviceavtalar på utstyret og har ei kompetent serviceavdeling som kan rykke ut på kort varsel. Vi får ofte oppdrag med oppgraderinger av rørsystem og utstyr, men kan også vere ein leverandør av installasjonar på nye anlegg. Saman med vår søsterbedrift Brimer kan vi tilby også systemløysingar med oppdrettskar og pumpestasjoner for sjøvannsinntak.

Vi følger gjerne vårt utstyr og våre prosjekt frå overlevering og vidare ut i driftsfase. Vår service og ettermarkedsavdeling tilbyr service og rammeavtalar som gjer at du som kunde får ein kompetent aktør til å følge ditt utstyr eller ditt anlegg også i driftsfase. Vi har lang erfaring og god kompetanse på det utstyret vi leverer, men kan også tilby service av utstyr levert av andre. Videre kan vi tilby service på utstyr levert av våre søsterbedrifter. På denne måten har du som kunde moglegheit t til å få dekka ditt service og vedlikeholdsbehov frå ein kompetent aktør. 

Sertifiseringar og godkjenningar

ServiTech er sertifisert av KIWA teknologisk institutt på 2 ulike kvalitetsstandardar; ISO 9001:2015 og ISO 3834-2 (sveis).
Vidare har vi sentralgodkjenning innan:
  • Prosjekterande sanitærinstallasjonar – Tiltaksklasse 1
  • Prosjekterande vannforsynings- og avløpsanlegg – Tiltaksklasse 3
  • Utførande vannforsynings- og avløpsanlegg – Tiltaksklasse 3
  • Utførande sanitærinstallasjonar – Tiltaksklasse 2

ServiTech er også godkjent lærebedrift innan sveis, industrirørlegging og VVS. Vi har til ei kvar tid lærlingar i bedriften og vi jobbar aktivt med å få fram fleire fagarbeidarar då dette er vår viktigaste ressurs. ServiTech innehar også Achilles godkjenning ID 113896

Referanseprosjekt

Kontakt oss

stig

Stig L. Stokke

VP Business Development/
Brimer ServiTech

bilde1

Erik Lübbe

Salgssjef Entrepriser / Brimer Servitech

stein

Stein Skaaden

Produksjonsleder /
Brimer Servitech

norsk merke slogan