Fiskeri og industri

Ein foretrukken partner

ServiTech har sidan starten vore ein foretrukken samarbeidspartnar for utstyrsleverandørar innan fiskeri og industri. Spisskompetansen vår innan prosjektgjennomføring har gjort oss til ein foretrukken partnar i prosjekt der tid har vore ein knappheitsfaktor. Vi er fleksible og omstillingsdyktige og dermed ofte ein problemløysar for våre kundar. Oppdraga har vore varierte og vi har produsert mykje rustfritt utstyr som rør, konstruksjoner og tanker. ServiTech har sertifiserte sveisarar og kan også produsere iht ISO 3834-2 om kundene ønsker det. Vi har også sveisemanipulatorar og orbitalsveiseutstyr som gjer at vi kan levere rørsveisar av høg kvalitet og med rett finish og dokumentasjon iht. spesifikasjoner frå mellom andre prosessindustrien. Ellers har vi sveisarar som er sertifisert på ulike sveisemetodar og på ulike material som PE, rustfritt, stål og CuNi.

Treng du ettersyn eller service?

Vi følger gjerne vårt utstyr og våre prosjekt frå overlevering og vidare ut i driftsfase. Vår service og ettermarkedsavdeling tilbyr service og rammeavtalar som gjer at du som kunde får ein kompetent aktør til å følge ditt utstyr eller ditt anlegg også i driftsfase. Vi har lang erfaring og god kompetanse på det utstyret vi leverer, men kan også tilby service av utstyr levert av andre. Videre kan vi tilby service på utstyr levert av våre søsterbedrifter. På denne måten har du som kunde moglegheit t til å få dekka ditt service og vedlikeholdsbehov frå ein kompetent aktør. 

Referanseprosjekt

norsk merke slogan