Oppdrett

Brei erfaring

Vår kompetanse innan vann- og avløpsbehandling, rørinstallasjoner og reIne utstyrs- og produktsalg gjer oss til eIn kompetent leverandør også innan oppdrettsmarknaden. Vi kan vere med i alle byggetrinn frå planlegging til prefabrikkering og montering. Vi er ein kompetent leverandør av utstyr som f.eks. UV anlegg, filterløysingar, tankar, samlestokkar og rørinstallasjonar. Vi kan tilby serviceavtalar på utstyret og har ei kompetent serviceavdeling som kan rykke ut på kort varsel. Saman med vår søsterbedrift Brimer kan vi tilby også systemløysingar med oppdrettskar og pumpestasjoner for sjøvannsinntak.

Skal du i gong med eit prosjekt og ønsker meir informasjon? Ta kontakt!

Stein Skaaden

Produksjonsleder / Servitech

norsk merke slogan