Vann og avløp

Vi har gjennom dei siste åra levert fleire omfattande totalentreprise prosjekt innan vatn- og avløpsbehandling. Vi har eigen teknisk avdeling som prosjekterer løysingar innan vann og avløp som f.eks renseanlegg for vann og avløp, pumpestasjonar, slamavskillarar, tankar, høydebasseng og løysingar innan overvåkning av vannkvalitet for å nemne noko av det vi kan gjere.

Vi har også spesialisert oss på prefabrikasjon av komponentar og modulbaserte løysingar, noko som gjer installasjon effektivt og gir innsparing i tid og kostnad for våre kundar.

Treng du ettersyn eller service?

Vi følger gjerne vårt utstyr og våre prosjekt frå overlevering og vidare ut i driftsfase. Vår service og ettermarkedsavdeling tilbyr service og rammeavtalar som gjer at du som kunde får ein kompetent aktør til å følge ditt utstyr eller ditt anlegg også i driftsfase. Vi har lang erfaring og god kompetanse på det utstyret vi leverer, men kan også tilby service av utstyr levert av andre. Videre kan vi tilby service på utstyr levert av våre søsterbedrifter. På denne måten har du som kunde moglegheit t til å få dekka ditt service og vedlikeholdsbehov frå ein kompetent aktør. 

Referanseprosjekt

norsk merke slogan