Vannbehandlingsanlegg på Granli

89070792_1094896644176951_587595012636672000_o

ServiTech skal levere eit nytt vannbehandlingsanlegg til GIVAS IKS på Granli. GIVAS IKS er eit interkommunalt selskap eigd av kommunene Kongsvinger, Grue, Eidskog og Nord-Odal. Entreprisen omhandlar maskin- og prosess og er ein totalentreprise kontrakt iht. NS8407.

Nye Granli VBA skal levere vatn til Kongsvinger og Grue kommune. Råvasskjelda er ein eksisterande brønnpark med 5 brønnar. Dagens anlegg leverer vatn til 8300 abonnentar, medan det nye anlegget er dimensjonert for langt fleire. Det nye prosessanlegget skal ha ein netto produksjonskapasitet på 900m3/time med drikkevatn.

Kontrakten blei signert i Q4-2019 og vi er allereie no godt i gang med prosjekteringsarbeidet på vannverket som skal overleverast i 2021.

norsk merke slogan