Vi 

flytter på væske, oppbevarer væske

ENTEC Group ble etablert i 2018 gjennom at eierskapet i Brimer AS og ServiTech AS ble samlet i et felles eierselskap. Eierne ønsker å bygge en større aktør innenfor de markeder hvor selskapene i dag har sin kjernevirksomhet. 

Tanker

Vi håndterer hele prosessen fra inhouse design og styrkeberegning til produksjon av elementer, transport, montering og ferdigstillelse av komplette basseng og tanker ute hos kunden.

Rør-og rørsystem

Vi har lang erfaring med å bistå verftene med å bygge komplekse offshore fortøy ved å ta ansvar for komplette rørinstallasjoner, klargjøring og oppstarter.

Totalentrepriser

Vi leverer optimale totaltekniske enterpriser av prossesanlegg for både vann og kloakk.

Prosjekter

Høydebasseng

Høydebasseng Sveiven

Vi har levert et høydebasseng på 1500 m3 til Haugesund kommune. Kombinasjonen med GAP (Glassfiber Armert Polyester) og betong muliggjør bygging av store enheter.

8A61E87BF45E4C2B8D3901B92B652F81

Vartdal Fiskeoppdrett

Vi har levert oppdrettskar med 28 meter i diameter og høyde 6 meter. Måten vi i Brimer kombinerer GAP (Glassfiber Armert Polyester) og betong, muliggjør bygging av store enheter. 

4

Totalentreprise Hornindal RA

Vi leverte totalentreprise på oppgradering/ombygging av Ytrehorn renseanlegg fra 400PE til 2200PE etter NS8407. Sekundær rensekrav med utslipp til ferskvann. Anlegget var i drift i store deler av utbyggingsperioden med de utfordringer dette gav. Totalentreprisen inkludert grunnarbeider, betong, bygg, elektro og prosess, samt levering og montering av 3 stk Brimer (GRP) tanker til prosesstanker og mottakstanker.

Entec Group AS og Evotec AS slår seg saman

Entecgroup og Evotec slår seg sammen. Veien videre mot verdiskapning innenfor prosess- og maritim teknologi blir spennende med bredere kompetanse i alle ledd.

Dette er Entec Group